NEWS最新消息

NEWS最新消息

2018/10/30 榮獲人才發展品質管理系統(TTQS)銀牌

TTQS銀牌

       長泓以聚焦橡膠事業混煉本業,發揮專業能力與客戶共同成長,促進組織持續發展,帶動組織成員不斷學習成長,努力創造產業高附加價值,分享員工回饋社會作為經營理念,同時擁有追求服務與專業領先的願景。為了實現這項的理念,並成為領先世界的先驅,長泓視人才培育為第一優先要務,建置人才發展系統,並藉由TTQS的評核,來檢視這套系統是否完善。我們獲得了評審的肯定,榮獲TTQS銀牌。然而長泓並不以此為滿,秉持著沒有最好只有更好,在未來的每一天,我們會持續改進,朝向世界先驅而前進。
 

                                                (TTQS銀牌證書)